• نمونه کار استوری لاین

نمونه کار بازی مرحله ای با استوری لاین

بهمن ۲۵ام, ۱۳۹۶|بدون ديگاه

  • نمونه چندرسانه ای

نمونه کار منظومه شمسی

شهریور ۵ام, ۱۳۹۶|بدون ديگاه

  • نمونه کار تولید محتوای الکترونیکی

نمونه کار آزمون استوری لاین

شهریور ۵ام, ۱۳۹۶|بدون ديگاه

  • نمونه کار استوری لاین

نمونه کار ریاضی(الگویابی)

تیر ۲۲ام, ۱۳۹۵|بدون ديگاه

  • نمونه محتوای الکترونیکی

نمونه کار درس علوم

تیر ۴ام, ۱۳۹۵|1 ديدگاه

  • پروژه محتوای الکترونیکی

نمونه کار کارت بازی

خرداد ۲۲ام, ۱۳۹۵|1 ديدگاه

  • نمونه تولید محتوای الکترونیکی

نمونه کار آموزش زبان

خرداد ۱۹ام, ۱۳۹۵|1 ديدگاه

  • تولید محتوای الکترونیکی

نمونه کار آموزش ریاضی

خرداد ۸ام, ۱۳۹۵|3 ديدگاه

  • تولید چندرسانه ای

نمونه کار بازی قورباغه

خرداد ۴ام, ۱۳۹۵|1 ديدگاه