اینفوگرافی تعاریف تکنولوژی آموزشی

اسفند ۸ام, ۱۳۹۶|بدون ديگاه

تعریف تکنولوژی آموزشی از گذشته تا امروز تغییرات زیادی را تجربه کرده است. حدود یک قرن پیش تکنولوژی آموزشی منحصر به استفاده از ابزارهای آموزشی تعریف می شد ولی در دهه های بعد، متناسب با [...]

  • اینفوگرافی تکنولوژی آموزشی

اینفوگرافی راهبردهای پیش آزمون

شهریور ۵ام, ۱۳۹۶|بدون ديگاه

هر واحد آموزشی با نوعی مقدمه چینی آغاز می شود. مقدمه یادگیرنده را جهت یادگیری آماده می سازد. طراح آموزشی در مرحله طراحی پیام آموزشی باید روش مناسب پیش آموزش را انتخاب نماید. در این [...]

  • تولید محتوا

اینفوگرافی تغییر نقش ها در محیط های یادگیری جدید

خرداد ۱۴ام, ۱۳۹۵|بدون ديگاه

با وارد شدن فناوری به مراگز یادگیری، این مراکز با تغییرات زیادی روبرو شد. از جمله این تغییرات تغییر نقش یاددهندگان است. در محیط های یادگیری جدید معلم مانند گذشته نقش سخنران و انتقال دهنده [...]

  • آموزش مجازی

اینفوگرافی-مراحل تولید محتوای الکترونیکی

اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۵|2 ديدگاه

برای تولید محتوای الکترونیکی باید مراحلی را بگذرانیم. در کلی ترین تقسیم بندی تولید محتوای الکترونیکی شامل سه مرحله پیش تولید، تولید و پس از تولید است که شرح هر کدام از مراحل را در اینفوگرافی [...]