این کار نمونه بخشی از آزمون پروژه ای است که مخاطبان دانش آموزان کم توان ذهنی پایه چهارم هستند.

این محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین تولید شده است.

حجم فایل: ۴٫۵۱ مگابایت

 

* به دو دلیل پروژه ها را به صورت کامل به اشتراک نمی گذاریم:
۱- ما اجازه نداریم پروژه های سفارشی افراد و موسسات را منتشر کنیم.
۲- فایل دانلود سبک تر می شود و مشاهده آنها برای شما آسان تر است.

تصاویر بیشتر:

تولید محتوای الکترونیکی

یادگیری الکترونیکی

دانلود